დაე, ღმერთმა დალოცოს ჩვენი გზები მისი ნების შესასრულებლად

პოლკოვნიკი კელვინ პედიბრიჯი, აღმოსავლეთ ევროპის ტერიტორიის მეთაური იწყებს სტრატეგიულ გეგმის შესრულებას მთელი ტერიტორიისთვის. დაე, ღმერთმა დალოცოს ჩვენი გზები მისი ნების შესასრულებლად.