ვებ-გვერდიდან salvationarmy.ge არასწორად/ შეცდომით შესრულებული ტრანზაქციის შემთხვევაში, უნდა დაგვიკავშირდეთ საკონტაქტო ელ-ფოსტაზე, გვატყობინებთ დაუსრულებელი ან არასწორად შესრულებული ოპერაციის შესახებ და გვაწვდით შემდეგ ინფორმაციას:

  • სახელი, გვარი და ტელ. ნომერი
  • ოპერციის განხორციელების თარიღი
  • ჩარიცხული თანხის ოდენობა

 

აღნიშნული წერილის საფუძველზე ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას გადახდილი თანხის დაბრუნების სესახებ, დაკავდება მხოლოდ 2%, თქვენი სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია თანხის გადარიცხვა თქვენს მიერ შემოთავაზებულ მიმღების ანგარიშზე.

ხსნის არმია

საქართველოს დივიზია