თქვენ უნდა გაეცნოთ წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკას (”პოლიტიკა”), სანამ გამოიყენებთ საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაციის ხსნის არმიის წარმომადგენლობის ვებგვერდს https://salvationarmy.ge/ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების პრინციპების გასაგებად. ეს პოლიტიკა განმარტავს, თუ როგორ აგროვებს და იყენებს თქვენს პირად მონაცემებს საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაციის ხსნის არმიის წარმომადგენლობა საქართველოში. თქვენი პირადი ინფორმაციის მოწოდებით, ან ჩვენი ვებგვერდის გამოყენებით, თქვენ ავტომატურად ადასტურებს თანხმობას წინმდებარე პოლიტიკასა და პროცედურებზე.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეცვალოთ აღნიშნული პოლიტიკა ნებისმიერ დროს (იხ. ნაწილი 7).

ეს პოლიტიკა შემუშავებულია პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ ევროპული დირექტივებისა და რეგულაციების მოთხოვნების შესაბამისად, ვინაიდან ხსნის არმიის ვებგვერდის მომსახურება საქართველოში ხელმისაწვდომია როგორც საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ასევე ევროკავშირის მოქალაქეებისთვის.

ეს პოლიტიკა შეიქმნა მისი ხელმისაწვდომობის, სიცხადისა და გამჭვირვალობის მიზნით. პოლიტიკა აღწერს პერსონალური ინფორმაციის ტიპებს, რომელსაც ვიღებთ ჩვენი ვებგვერდის https://salvationarmy.ge ვიზიტორებისგან, ასევე აღწერს თუ როგორ ვიყენებთ ამ ინფორმაციას და განმარტავს, თუ როგორ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ კითხვების შემთხვევაში.

პოლიტიკას აქვს შემდეგი განყოფილებები:

 1. განაცხადის პოლიტიკა.
 2. პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების მიზანი.
 3. როგორ ვაგროვებთ ინფორმაციას.
 4. ინფორმაციის დაცვა.
 5. ვიზიტორთა უფლებები ჩვენს ვებგვერდზე.
 6. ბმულები სხვა ვებსაიტებზე.
 7. შემოწირულობების შეგროვება.
 8. პოლიტიკაში ცვლილებების შეტანა.
 9. ჩვენი კონტაქტები
 1. განაცხადის პოლიტიკა

ეს პოლიტიკა ვრცელდება საქართველოში ხსნის არმიის ვებგვერდის ვიზიტორებზე, რომლებსაც შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია, წაიკითხონ და გაავრცელონ იგი სოციალურ ქსელებში. ასეთ სოციალურ ქსელებს აქვთ საკუთარი კონფიდენციალურობისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის პოლიტიკა.

 1. პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების მიზანი.

ჩვენ ვაგროვებთ და ვამუშავებთ მხოლოდ იმ პერსონალურ მონაცემებს, რაც ჩვენი საქმიანობის კონტექსტში გვჭირდება: დახმარების გაწევა, შემოწირულობების მართვა, ღონისძიებების დაფინანსება, თხოვნების მონიტორინგი, მოხალისეების აყვანა, პროგრამების განხორციელება.

ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების სხვადასხვა კატეგორიები, როგორიცაა:

 • საიდენტიფიკაციო მონაცემები (გვარი, სახელი, საფოსტო და ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონი);
 • პროფესიული მონაცემები (რეზიუმე, სამოტივაციო წერილი);
 • საკონტაქტო ინფორმაცია: მიმოწერის გაცვლა, შეტყობინებების გაგზავნის თარიღი და დრო;
 • ვიზიტების სტატისტიკა; მონაცემები (Cookie), მაგ: ხსნის არმიის ვებსაიტის გვერდები, რომლებსაც ვიზიტორი სტუმრობს (cookie ფაილების დეტალები).
 1. როგორ ვაგროვებთ ინფორმაციას.

ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს სხვადასხვა გზით, მათ შორის:

პირდაპირი ურთიერთქმედება:

 • თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები ჩვენი ფორმების შევსებითვებგვერდზე;
 • შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონით;
 • წერილის გაგზავნა შეგიძლიათ ფოსტით;
 • შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტით;
 • და სხვა გზით, მაგალითად, დახმარების მიღებისას, საქმიანობაში მონაწილეობის მიღებით

პირადი მონაცემების ზოგადი წყაროების გამოყენება:

ცნობარები, მისამართების წიგნები, რეგისტრები, სიები, კატალოგები და ღია ინფორმაციის სხვა სისტემატიზებული კოლექციები, რომლებიც შეიცავს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც განთავსებულია და გამოქვეყნდა თქვენი ნებართვით.

ავტომატურ რეჟიმში:

ინფორმაცია, რომელსაც ავტომატურად ვიღებთ. ჩვენი ვებგვერდის ვიზიტორების მონაცემებს ავტომატურად აგროვებს Google Analytics (GA), ეს არის უფასო ინსტრუმენტი Google–ისგან, რომელიც ვებგვერდის მფლობელებს საშუალებას აძლევს შეისწავლონ მომხმარებლის ქცევას მათ ვებგვერდებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის GA– ს შესახებ, იხილეთ ოფიციალური ვებგვერდი.

ჩვენი ვებსაიტის რომელიმე გვერდის მონახულებისას, თქვენი ბრაუზერი გადასცემს ინფორმაციას თქვენს შესახებ GA-ს გამოყენებით. შემდეგ ანგარიშზე ვღებთ შემდეგ ინფორმაციას:

 • დემოგრაფიული მონაცემები (ასაკი, სქესი, ენა, ქვეყანა)
 • ტექნოლოგიური მონაცემები (მოწყობილობები, ოპერაციული სისტემა, ბრაუზერი);
 • მონაცემები ინტერესების შესახებ (ხელოვნება, სპორტი და ა.შ.);
 • ქცევის მონაცემები (ახალი ან განმეორებითი ვიზიტორი, რამდენ ხანს ატარებენ სტუმრები ვებსაიტზე, ნახული გვერდების რაოდენობა).
 1. ინფორმაციის დაცვა.

საქართველოში ხსნის არმია დიდ ყურადღებას უთმობს პერსონალური მონაცემების დაცვას შესაბამისი ტექნიკური, ორგანიზაციული და ადმინისტრაციული ზომების გამოყენებით, რომ არ მოხდეს ინფორმაციის გამჟღავნება. ხსნის არმია საქართველოში იყენებს მხოლოდ იმ ინფორმაციას, რაც აუცილებელია მისი საქმიანობის კონტექსტში.

 1. თქვენი უფლებები

თქვენ გაქვთ კონკრეტული უფლებები თქვენს პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით:

 • თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის უფლება. გაძლევთ უფლებას მიიღოთ ინფორმაცია თქვენი პერსონალური მონაცემების და მათი ხსნის არმიის მიერ საქართველოში დამუშავების შესახებ.
 • შესწორების უფლება. თქვენ გაქვთ უფლება გაასწოროთ თქვენი პერსონალური მონაცემები, რომელიც არაზუსტია.
 • თქვენი პირადი მონაცემების წაშლის უფლება (“დავიწყების უფლება”). ეს შეიძლება გამოყენებულ იქნეს იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი პერსონალური მონაცემები აღარ გამოიყენება იმ მიზნებისთვის, რომელთა შეგროვებაც მოხდა, ან დამუშავებაზე თქვენი თანხმობა მოიხსნა და თუ დამუშავების სხვა სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს.
 • გარკვეული გარემოებების შემთხვევაში დამუშავების შეზღუდვის უფლება. მაგალითად, თქვენ ედავებით პირადი ინფორმაციის სიზუსტეს.
 • წინააღმდეგობის უფლება. თქვენ გაქვთ უფლება გააპროტესტოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება თქვენი კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე

ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მოგაწოდოთ ინფორმაცია თხოვნის მიღებიდან 30 დღის განმავლობაში თქვენს მიერ ამ თხოვნებზე განხორციელებული ქმედებების შესახებ. მოთხოვნები უნდა გაიგზავნოს ელექტრონულ მისამართზე: dpo@ibmcpro.com.

 1. ბმულები სხვა ვებსაიტებზე.

ჩვენ შეიძლება გამოვაქვეყნოთ სხვა ვებსაიტების ბმულები და როდესაც თქვენ იყენებთ სხვა ვებსაიტებსა და სოციალურ ქსელურ პლატფორმებს, რომლებიც არ იმყოფებიან საქართველოში ხსნის არმიის კონტროლის ქვეშ, უნდა გაეცნოთ თქვენს მიერ მონახულებული ვებსაიტებისა თუ სოციალური ქსელის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

 1. შემოწირულობების შეგროვება.

საქართველოში ხსნის არმიის შემოწირულობების შეგროვება ხდება ელექტრონული გადახდის სისტემის მეშვეობით PayPal, რომელსაც აქვს საკუთარი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და პერსონალური მონაცემების დაცვის პოლიტიკა. ჩვენ გირჩევთ გაეცნოთ PayPal-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, როდესაც PayPal გადახდის სისტემის საშუალებით შეიტანთ შემოწირულობას ხსნის არმიის საქმიანობის მხარდასაჭერად.

 1. ცვლილება კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შეიძლება განახლდეს ჩვენს მიერ, ტექნოლოგიასა და კანონებში ცვლილებებთან დაკავშირებით. ცვლილებები ძალაში შევა კონფიდენციალურობის დებულების ახალი ვერსიის გამოქვეყნებისთანავე.

 1. ჩვენი კონტაქტები.

ელ.ფოსტა: dpo@ibmcpro.com

საფოსტო მისამართი: საქართველო, თბილისი, ლ. ასათიანის ქ. 32 სოლოლაკი